Rio Mandeo, Turismo, Aranga, Bergondo, betanzos, Cesuras, Coiros, Curtis, Irixoa, Oza dos ríos, Paderne

nuevas altas Jazztel Atencion al cliente - Contrata con jaztel adsl de 20 megas JAZZTEL Atencion cliente jazztel

Acceso universal

Estándares e compatibilidad

Todas as páxinas da web cumpren as recomendaciones XHTML 1.0 do W3C ou HTML 4.01 segundo o caso. En todas as opcións seguíronse os criterios de marcado semántico e estruturado para separar a estrutura da presentación dos contidos.

Os contidos das páxinas web desenrolánrose cumprindo as recomendaciones CSS 2 do W3C. Estes estándares garanten o acceso á información da web a través de calquera dispositivo de navegación que siga os estándares e recomendaciones do W3C.

Control sobre o tamaño do texto

Para facilitar a lectura dos contidos da web a persoas con reducida visibilidade, a web do Mandeo está preparada para que os usuarios poidan axustar o texto á medida que lles resulte máis doada para a súa lectura.

Dependendo do explorador utilizado o procedemento para facelo pode variar:

Mozilla Firefox

Incrementar o tamaño do texto:
Por Menú: Ver - Tamaño do texto - Aumenta
Por teclado: ctrl +

Reducir o tamaño do texto:
Por Menú: Ver - Tamaño do texto - Reduce
Por teclado: ctrl -

Volver ao tamaño normal:
Por Menú: Ver - Tamaño do texto - Restablece
Por teclado: ctrl 0

Microsoft Internet Explorer

A través do menú:
Visualización - Tamaño do texto - A máis grande
Visualización - Tamaño do texto - Máis grande
Visualización - Tamaño do texto - Máis pequena
Visualización - Tamaño do texto - Media
Visualización - Tamaño do texto - A máis pequena

Mediante o teclado e o ratón:

Incrementar o tamaño do texto:
ctrl - virar a roda do ratón cara arriba

Reducir o tamaño do texto:
ctrl - virar a roda do ratón cara abaixo
  •  
Deputación de A Coruña. Alférez Provisional nº 2, 15006 A Coruña
Tfno: 981 080 300 - info@mandeo.com
powered by paginasweb.es