Rio Mandeo, Turismo, Aranga, Bergondo, betanzos, Cesuras, Coiros, Curtis, Irixoa, Oza dos ríos, Paderne

nuevas altas Jazztel Atencion al cliente - Contrata con jaztel adsl de 20 megas JAZZTEL Atencion cliente jazztel
Está vostede en:Proxecto Mandeo / Actuacións / Optimización dos usos da auga / Desenvolvemento dun manual/estratexia de xestión sostible da auga

Recomendar

  • Nome de amigo
  • E-mail de amigo
  • O teu nome

Desenvolvemento dun manual/estratexia de xestión sostible da auga

Encóntrase nestes momentos en desenvolvemento unha publicación con directrices vinculadas á xestión sostible da auga na conca, que abrangue diferentes apartados:

Módulo 1: Marco Xeográfico
Territorio Mandeo

Módulo 2: Enfoque Xeral
Auga e saúde-sanidade (historia) / Evolución da ética do auga / Da xestión da oferta á xestión da demanda / Directiva marco e sostibilidade do recurso auga / Goberno e auga / La participación dos cidadáns nas políticas do auga / La pegada hídrica e o medio rural.

Módulo 3: Auga urbana e ámbito doméstico
Técnicas de aforro de auga no ámbito doméstico / Aproveitamento de augas pluviais no ámbito doméstico / Reciclaxe de augas grises no ámbito doméstico / El saneamento autónomo no medio rural / La separación de fluxos residuais en orixe. Boa xestión de residuos e substancias no fogar.

Módulo 4: Auga urbana e ámbito público (comunidade)
A eficiencia na distribución / La protección das augas subterráneas e o seu uso como abastecemento complementario / Ordenanzas sobre aforro e uso eficiente do auga / Xestión de augas pluviais e drenaxe urbana. Uso de TDUS / Los sistemas de saneamento: tempo seco - tempo de chuvia, no rural / Re utilización de augas residuais / Novas estratexias de xestión da auga de rego / La industria e a auga no medio rural / Contaminación difusa no medio rural / La selección de sistemas de depuración de augas residuais no medio rural.
Módulo 5: Medio Fluvial Natural

Os indicadores de medida do estado das masas de auga / La continuidade dos ecosistemas fluviais / Pesca deportiva e sostibilidade / Estratexias de restauración fluvial.

Módulo 6: Enfoque integrado
O prezo-custo-tarifas da auga e o medio rural / La calidade dos ecosistemas fluviais e a riqueza do territorio / Medio "rural-urbano" con uso sostible da auga (visión integrada) (o núcleo verde-azul).

ComentariosComentar

Encha os seguintes datos e envíe a súa opinión. Grazas

  • Nome
  • Email
  • Opinión
  • Ningún comentario dispoñible.
  •  
Deputación de A Coruña. Alférez Provisional nº 2, 15006 A Coruña
Tfno: 981 080 300 - info@mandeo.com
powered by paginasweb.es