Rio Mandeo, Turismo, Aranga, Bergondo, betanzos, Cesuras, Coiros, Curtis, Irixoa, Oza dos ríos, Paderne

nuevas altas Jazztel Atencion al cliente - Contrata con jaztel adsl de 20 megas JAZZTEL Atencion cliente jazztel
Está vostede en:Proxecto Mandeo / Actuacións

Recomendar

  • Nome de amigo
  • E-mail de amigo
  • O teu nome

Actuacións

Acadar os diferentes obxetivos parciais do Proxecto Mandeo supón desenrolar a curto, medio e longo prazo unha ampla lista de actuacións. Os organismos políticos e sociais implicados concentraron estas actuacións en tres áreas que, á súa vez, están subdivididas en actividades con entidade propia:

1. Optimización dos usos da auga, a través da que se fomentará un modelo sostible do consumo do recurso "auga".

2. Dinamización turística, coa que se promoverá a aparición de novas actividades produtivas no medio rural, contribuíndo a xerar renda e emprego e freando o proceso de despoboación actual.

3. Educación e formación ambiental, para incrementar o coñecemento ambiental a todos os niveis e concienciar e sensibilizar a sociedade sobre a riqueza e valores da conca do Mandeo.

Máis información relativa a Actuacións

Optimización dos usos da auga
Dinamización turística
Educación e formación ambiental
Optimización dos usos da augaPara acadar un modelo sostibel de uso e consumo da auga, están previstas unha serie de actuacións técnicas que se poran en marcha na primeir...
Dinamización turísticaPara fomentar a aparición de novas actividades produtivas no medio rural, estanse a executar actuacións de dinamización turística encamiñada...
Educación e formación ambientalIncrementar o coñecemento ambiental e sensibilizar á sociedade sobre a riqueza e valor do Mandeo, son os obxectivos da última fase do proxec...
  •  
Deputación de A Coruña. Alférez Provisional nº 2, 15006 A Coruña
Tfno: 981 080 300 - info@mandeo.com
powered by paginasweb.es