Rio Mandeo, Turismo, Aranga, Bergondo, betanzos, Cesuras, Coiros, Curtis, Irixoa, Oza dos ríos, Paderne

nuevas altas Jazztel Atencion al cliente - Contrata con jaztel adsl de 20 megas JAZZTEL Atencion cliente jazztel
Está vostede en:Proxecto Mandeo / Resumo e xustificación

Recomendar

  • Nome de amigo
  • E-mail de amigo
  • O teu nome

Resumo e xustificación

O río Mandeo, pode ser analizado dende diferentes perspectivas: como recurso, ben ambiental ou risco natural, polo que este proxecto debe ser MULTIDISCIPLINAR e non centrarse nunha única faceta.

Tendo en conta esta consideración, o Proxecto contempla distintas etapas de actuación co obxectivo final de pór en valor un territorio. Na execución do plan, desenrolaranse primeiro actuacións técnicas que non admiten dúbidas en canto a cómo deben realizarse (xa que a lexislación europea e as súas transposicións son claras o respecto) e posteriormente outras de carácter humano, social e didáctico:

1.-saúde mediambiental
2.-verificación: indicadores
3.-información á poboación
4.-dinamización turística

Galería

Máis información relativa a Resumo e xustificación

¿Por qué na conca do Mandeo?
¿Por qué na conca do Mandeo?Logo de analizar pormenorizadamente diferentes concas fluviais, A Deputación da Coruña decidiu que a situación da do Mandeo demandaba a impl...
  •  
Deputación de A Coruña. Alférez Provisional nº 2, 15006 A Coruña
Tfno: 981 080 300 - info@mandeo.com
powered by paginasweb.es