Rio Mandeo, Turismo, Aranga, Bergondo, betanzos, Cesuras, Coiros, Curtis, Irixoa, Oza dos ríos, Paderne

nuevas altas Jazztel Atencion al cliente - Contrata con jaztel adsl de 20 megas JAZZTEL Atencion cliente jazztel
Está vostede en:Proxecto Mandeo / Órganos de xestión

Recomendar

  • Nome de amigo
  • E-mail de amigo
  • O teu nome

Órganos de xestión

A xestión do proxecto articularase en dous niveis básicos (organigrama adxunto):

1.- Nivel estratéxico, representado no Comité de Dirección, que ten por función a dirección e orientación xeral do proxecto, asumindo tamén o seguimiento e avaliación dos resultados e procedementos a realizar. Está estruturado en tres direccións:
*Dirección estratéxica
*Dirección técnica
*Dirección administrativa e financeira

2.-Nivel operativo, representado no Comité de Xestión do Proxecto, responsable da planificación, seguimiento do plan de traballo e do cumprimento de fitos, calidade, custo, tempo e control da execución. O Comité funcionará como un punto de encontro de diferentes áreas e como un centro de reflexión e debate, permitindo a participación de entidades colaboradoras e dos axentes económicos e sociais dos concellos participantes. Inclúe tres áreas:
*Área de seguimiento e avaliación do proxecto
*Área de participación pública
*Área de planificación e dirección técnica

  •  
Deputación de A Coruña. Alférez Provisional nº 2, 15006 A Coruña
Tfno: 981 080 300 - info@mandeo.com
powered by paginasweb.es