Rio Mandeo, Turismo, Aranga, Bergondo, betanzos, Cesuras, Coiros, Curtis, Irixoa, Oza dos ríos, Paderne

nuevas altas Jazztel Atencion al cliente - Contrata con jaztel adsl de 20 megas JAZZTEL Atencion cliente jazztel
Está vostede en:Proxecto Mandeo / Membros da dirección / Estratéxica

Recomendar

  • Nome de amigo
  • E-mail de amigo
  • O teu nome

Estratéxica

Presidente:

Salvador Fernández Moreda, Presidente da Deputación da Coruña

Vogais (19):
-José Manuel Pequeño Castro. Deputado Grupo PSOE
-Xoán Manuel Cabo Pérez. Deputado Grupo BNG
-Ricardo García Borregón Millán. Deputado Grupo PP
-José Luis Almau Supervía. Secretario Xeral
-José Manuel Pardellas Rivera. Interventor Xeral
-Susana Rouco Penabad. Xefa do Servizo de Plans
-Aureliano García González Llanos. Director Técnico Plan Estratéxico
-Jorge Antonio Santiso Blanco. Secretario Xeral Consellería de Medio/Presidente Augas de Galicia
-Sandra Sinde Cantorna. Coordinadora proxecto Idom
-Manuel Brañas Abad. Alcalde de Aranga
-Alejandra Pérez Márquez. Alcaldesa de Bergondo
-Maria Faraldo. Alcaldesa de Betanzos
-José Ferreiro Pardiñas. Alcalde de Cesuras
-Francisco Quintela Requeijo. Alcalde de Coirós
-Francisco Javier Cainzos. Alcalde de Curtis
-Antonio Delibe. Alcalde de Irixoa
-José Ramón Peón Pérez. Alcalde de Oza dos Ríos
-César Longo Queijo. Alcalde de Paderne
-Jacobo Fernández García. Alcalde de Sobrado

  •  
Deputación de A Coruña. Alférez Provisional nº 2, 15006 A Coruña
Tfno: 981 080 300 - info@mandeo.com
powered by paginasweb.es