Rio Mandeo, Turismo, Aranga, Bergondo, betanzos, Cesuras, Coiros, Curtis, Irixoa, Oza dos ríos, Paderne

nuevas altas Jazztel Atencion al cliente - Contrata con jaztel adsl de 20 megas JAZZTEL Atencion cliente jazztel
Está vostede en:Proxecto Mandeo / Participación dos concellos

Recomendar

  • Nome de amigo
  • E-mail de amigo
  • O teu nome

Participación dos concellos

Organizar e desenrolar procesos de participación, tanto social como municipal, é un dos alicerces nos que se asenta o Proxecto Mandeo. I
A colaboración municipal obrigou aos concellos integrados no proxecto a asumir unha serie de compromisos e actuacións a realizar. Moitas destas actuacións xa están executadas, xa que pertencían á fase de planificación do plan, outras, sen embargo, están por chegar e materializaranse en etapas posteriores.

Actuacións nos concellos:
-Realización dun inventario de actuacións en cada termo municipal que poidan incorporarse ás distintas actuacións do proxecto.
-Constitución dun grupo de traballo local que garantice a participación de axentes sociais e locais, para o que contarán co apoio da Deputación a través de Idom.
-Nomeamento dun técnico local que será o interlocutor e o coordinador dos grupos de traballo locais que se reunirán conxuntamente con carácter bimestral.
-Difusión dos obxectivos do proxecto no concello a través de circulares informativas, presentacións, charlas, etc, para fomentar e potenciar a implicación cidadá e difundir o espírito do proxecto.
-Compromiso de colaboración nas xestións e trámites de carácter administrativo para a xestión de cesión ou adquisición de terreos, licenzas, etc.
-Mantemento de instalacións e obrigación de adicalas ao uso para o que foron creadas, trala recepción da obra unha vez asinada a acta de entrega entre Deputación e Concello.

  •  
Deputación de A Coruña. Alférez Provisional nº 2, 15006 A Coruña
Tfno: 981 080 300 - info@mandeo.com
powered by paginasweb.es