Rio Mandeo, Turismo, Aranga, Bergondo, betanzos, Cesuras, Coiros, Curtis, Irixoa, Oza dos ríos, Paderne

nuevas altas Jazztel Atencion al cliente - Contrata con jaztel adsl de 20 megas JAZZTEL Atencion cliente jazztel
Está vostede en:O territorio / Infraestruturas

Recomendar

  • Nome de amigo
  • E-mail de amigo
  • O teu nome

Infraestruturas

Ao longo do seu percorrido o Mandeo amosa unha sucesión de terras que teñen como característica común, estar densamente poboadas con núcleos polo xeral moi dispersos e de pequena entidade. Debido a estes factores demográficos, a existencia do saneamento basease principalmente en solucións individuais como fosas sépticas.

No rural existen poucas solucións colectivas de saneamento mentres que nos núcleos máis urbanos observanse deficiencias como mantemento inadecuado de depuradoras, tratamento insuficiente de augas residuais, atoamentos na rede, etc.

Adxúntase descarga do Estudio da situación actual da Infraestrutura de Saneamento, a súa xestión, a poboación conectada á devandita infraestrutura e a calidade e presións sobre as masas de auga da conca.
O Estudio ten por obxectivo solucionar todos estes problemas mediante unha serie de actuacións que proporcionen un saneamento adecuado polo menos ao 60% da poboación fixa da conca.

  •  
Deputación de A Coruña. Alférez Provisional nº 2, 15006 A Coruña
Tfno: 981 080 300 - info@mandeo.com
powered by paginasweb.es